KAHA-LUNGKAT | LEGAZY® Mystery Boxes

Sorry, there are no products in this collection.


Dahil alam naming dasurv mo ng something bago, ito na ang chance mong makakuha ng kahong puno ng sorpresa!

Maki-“KAHA-LUNGKAT” ng LEGAZY® mystery boxes kasama ang kanyang partner brands na @eyeknowrighshadies@unpopulardemandco at @akapveganleatherco.

Ang KAHA-LUNGKAT mystery box ay available sa:
✅ Php 499 box na may guaranteed Baybayin Tees o Caps o EKR™ Eyewear
✅ Php 999 box na may guaranteed Sukbit 1.0
✅ Php 1499 box na may guaranteed Sukbit 2.0 o Bayong 1.0
✅ Php 1999 box na may guaranteed Pasan o Bayong 2.0 o La Mesita Vegan Leather Portable Workspace

May iba’t ibang produkto mula sa aming partner brands na kasama rin sa KAHA-LUNGKAT mystery boxes.